Haydn | Symphonies Nos 6, 7, 8

Druga płyta Wrocławskiej Orkiestry Barokowej z trzema znakomitymi i lekkimi w odbiorze symfoniami Josepha Haydna. 

Cena: 32 zł
Liczba sztuk

Opis

Premiera płyty: 2011

Wydawca: Narodowe Forum Muzyki, CD Accord

Dyrygent: Jarosław Thiel

Wykonawcy: Wrocławska Orkiestra Barokowa

Opis:

Chociaż zdecydowana większość tytułów, jakie noszą Haydnowskie symfonie, została nadana im przez publiczność, krytyków czy biografów, to nazwy symfonii „pór dnia” wydają się być oryginalnym pomysłem kompozytora. W zachowanym autografie Symfonii C-dur nr 7 znajdujemy wpisany ręką Haydna nagłówek Le midi – mimo że pozostałe dwie kompozycje cyklu znamy tylko z odpisów, przyjmuje się, że jest to wystarczająca wskazówka potwierdzająca autentyczność ich określeń. Mamy poza tym jeszcze pośrednie dowody: w bibliotece książąt Esterházy oprócz kopii Czterech pór roku Vivaldiego przechowywano także kompozycję Wernera Nowy i wielce osobliwy muzyczny kalendarz instrumentalny, opisującą wszystkie miesiące roku. Być może zatem inicjatorem pomysłu utworów przedstawiających pory dnia był sam lubujący się w tego typu skojarzeniach książę, jak to zresztą sugeruje kolejny biograf Haydna, Albert Christoph Dies. Z jego wspomnień wynikałoby jednak, że księciu chodziło o kwartety smyczkowe, a takowych nie znamy. Jakkolwiek by nie było, Haydn (w przeciwieństwie np. Vivaldiego i jego Sonetów) nie pozostawił nam żadnego konkretnego programu literackiego, który byłby kluczem do interpretacji symfonii. Jedyne dwa fragmenty w całym cyklu („wschód słońca” – Adagio I części Symfonii D-dur nr 6 i „burza” w finale Symfonii G-dur nr 8), które można odczytać jako naśladownictwo natury, świadczyłyby raczej o tym, że ani tytułami, ani programem literackim kompozytor się specjalnie nie sugerował. (…)

Nagrywając tę wspaniałą muzykę, czuliśmy się trochę jak instrumentaliści Haydnowskiej orkiestry przed 250 laty. My także jesteśmy młodą orkiestrą, która chce pokazać swoje umiejętności, a praca nad symfoniami sprawiała nam niekłamaną przyjemność. Mamy nadzieję, że taką samą przyjemność sprawimy słuchaczom niniejszej płyty.

Jarosław Thiel, fragment eseju dołączonego do bookletu płyty

Nagrody: nominacja do Fryderyka 2012

Zobacz również

Wszystkie wydarzenia
Szczegóły wydarzenia

Pixar In Concert. 100-lecie Disneya

Radosław Labahua / NFM Filharmonia Wrocławska
NFM, Sala Główna
Szczegóły wydarzenia

Pixar In Concert. 100-lecie Disneya

Radosław Labahua / NFM Filharmonia Wrocławska
NFM, Sala Główna
Szczegóły wydarzenia
Kolja Blacher / fot. archiwum artysty

Platońska Uczta

Kolja Blacher / NFM Orkiestra Leopoldinum
NFM, Sala Czerwona
Szczegóły wydarzenia

Świąteczny salonik

Muzyczne poranki dla maluchów
NFM, Sala Czarna
Szczegóły wydarzenia

Pixar In Concert. 100-lecie Disneya

Radosław Labahua / NFM Filharmonia Wrocławska
NFM, Sala Główna
Szczegóły wydarzenia

Świąteczny salonik

Muzyczne poranki dla maluchów
NFM, Sala Czarna
Szczegóły wydarzenia

Świąteczny salonik

Muzyczne poranki dla maluchów
NFM, Sala Czarna
Szczegóły wydarzenia

Świąteczny salonik

Muzyczne poranki dla maluchów
NFM, Sala Czarna
Szczegóły wydarzenia

Niedzielne warsztaty „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato”

NFM, Sala Kameralna
Szczegóły wydarzenia

Rodzinne zwiedzanie

NFM, sale koncertowe