Grzegorz Gerwazy Gorczycki - Completorium

Pierwszy winylowy album Narodowego Forum Muzyki. Na płycie, nagranej przez Wrocław Baroque Ensemble pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka, znalazło się Completorium Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego, czyli muzyczne opracowanie wybranych części komplety – ostatniego nabożeństwa liturgii godzin. Dzieło zostało uzupełnione właściwymi dla celebracji liturgii godzin antyfonami i fragmentami z monodii gregoriańskiej. Wydawnictwo dopełnia muzykologiczny komentarz przygotowany przez dr. Macieja Jochymczyka we współpracy z dr. hab. Jakubem Kubieńcem, prof. UJ. Album winylowy Grzegorz Gerwazy Gorczycki – Completorium to kolejne wydawnictwo ukazujące się w ramach przygotowywanego przez Narodowe Forum Muzyki i CD Accord od 2012 roku cyklu Music First. Muzyka I Rzeczypospolitej, który prezentuje twórczość mistrzów polskiego renesansu i baroku pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka.

Cena: 120 zł
Liczba sztuk

Opis

Premiera płyty: 2022

Wydawca: Narodowe Forum Muzyki, CD Accord

Dyrygent: Andrzej Kosendiak

Wykonawcy: Wrocław Baroque Ensemble

Opis:

Completorium to jeden z najobszerniejszych i najszerzej znanych utworów Gorczyckiego. Jest to muzyczne opracowanie wybranych części komplety, czyli ostatniego nabożeństwa liturgii godzin. (...) W tradycji rzymskiej modlitwa na zakończenie dnia pojawiła się najpóźniej we wczesnym średniowieczu i od tamtego czasu, aż do reformy brewiarza w latach siedemdziesiątych XX wieku, nie zmieniła w znaczącym stopniu swojej struktury.

W przeciwieństwie do innych godzin kanonicznych składały się nań głównie elementy stałe, te same, które zostały uwzględnione w opracowaniu Gorczyckiego: cztery psalmy zawierające aluzje do końca dnia i spoczynku (Ps 4 Cum invocarem, Ps 31[30] In Te Domine speravi, Ps 91[90] Qui habitat, Ps 134[133] Ecce nunc benedicite), hymn (Te lucis ante terminum), responsorium breve (In manus tuas) oraz kantyk Symeona (Nunc dimittis, Łk 2,29–32) z przesłaniem o charakterze eschatologicznym – kończąc dzień trzeba być gotowym (jak świątobliwy starzec z Jerozolimy) na zakończenie ziemskiej wędrówki. Całość zamykała jedna z czterech antyfon maryjnych, dobierana zależnie od okresu liturgicznego. (…)

W czasach Gorczyckiego celebracja liturgii godzin odbywała się w katedrze według rytu kurii rzymskiej, który pod koniec XVI wieku zastąpił lokalne zwyczaje krakowskie. Potrydencki ryt rzymski przewidywał śpiew jednej antyfony do wszystkich psalmów (Miserere mihi, Domine w ciągu roku lub Alleluia w okresie paschalnym) oraz stałej antyfony do kantyku Symeona, przy czym w praktyce przed psalmami i kantykiem zwykle intonowano tylko początki antyfon, po nich zaś śpiewano całe. W niniejszym nagraniu wykorzystano zapisy z przedtrydenckich antyfonarzy krakowskich. (...)

Oprócz wspomnianych antyfon, zgodnie z porządkiem nabożeństwa, wykonawcy dodali także śpiewane chorałowo: werset wprowadzający (Deus in adiutorium, Ps 70[69],2), capitulum, czyli krótkie czytanie (Tu autem in nobis es Domine), versus kończący responsorium (Custodi nos, Domine) oraz drugą strofę hymnu Te lucis ante terminum pominiętą w opracowaniu wawelskiego kapelmistrza. Należy odnotować, że pewne wskazówki dotyczące łączenia opracowania polifonicznego z monodią gregoriańską figurują w jedynym zachowanym rękopisie Completorium Gorczyckiego, odnalezionym w 1961 roku w zbiorach kościoła parafialnego w Rakowie Opatowskim. (…)

Completorium Gorczyckiego zostało skomponowane na skład bardzo często wykorzystywany w środkowoeuropejskiej muzyce religijnej tego czasu: czterogłosowy zespół wokalny, dwoje skrzypiec, dwie trąbki naturalne (clarino) i organy, których partię zanotowano, zgodnie z ówczesną konwencją, w postaci basu cyfrowanego. Para trąbek występuje tylko w pierwszej i ostatniej części, a jedna z nich gra w czwartym psalmie (Ecce nunc benedicite); choć ich głosy oznaczono w źródle jako nieobligatoryjne (ad libitum) i momentami zdwajają one skrzypce, obecność instrumentów dętych jest bardzo istotna dla kolorytu kompozycji.

Maciej Jochymczyk, tekst zamieszczony w booklecie dołączonym do płyty

Zobacz również

Wszystkie wydarzenia
Szczegóły wydarzenia

Pixar In Concert. 100-lecie Disneya

Radosław Labahua / NFM Filharmonia Wrocławska
NFM, Sala Główna
Szczegóły wydarzenia

Pixar In Concert. 100-lecie Disneya

Radosław Labahua / NFM Filharmonia Wrocławska
NFM, Sala Główna
Szczegóły wydarzenia
Kolja Blacher / fot. archiwum artysty

Platońska Uczta

Kolja Blacher / NFM Orkiestra Leopoldinum
NFM, Sala Czerwona
Szczegóły wydarzenia

Świąteczny salonik

Muzyczne poranki dla maluchów
NFM, Sala Czarna
Szczegóły wydarzenia

Pixar In Concert. 100-lecie Disneya

Radosław Labahua / NFM Filharmonia Wrocławska
NFM, Sala Główna
Szczegóły wydarzenia

Świąteczny salonik

Muzyczne poranki dla maluchów
NFM, Sala Czarna
Szczegóły wydarzenia

Świąteczny salonik

Muzyczne poranki dla maluchów
NFM, Sala Czarna
Szczegóły wydarzenia

Świąteczny salonik

Muzyczne poranki dla maluchów
NFM, Sala Czarna
Szczegóły wydarzenia

Niedzielne warsztaty „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato”

NFM, Sala Kameralna
Szczegóły wydarzenia

Rodzinne zwiedzanie

NFM, sale koncertowe