Enlightened Virtuoso

Niezwykle wirtuozowskie dzieła skrzypcowe kompozytorów przełomu klasycyzmu i romantyzmu w brawurowym wykonaniu, pierwsza solowa płyta znakomitego skrzypka barokowego Zbigniewa Pilcha. Enlightened Virtuoso – Oświecony wirtuoz to próba ukazania artysty wykonawcy, który w II połowie XVIII w. zaczyna się emancypować – zrywa ze stereotypem służebnej roli muzyka, ewoluując w stronę artysty niezależnego. Jest to idea skrzypka wirtuoza solisty.

Cena: 40 zł
Liczba sztuk

Opis

Premiera płyty: 2017

Wydawca: Narodowe Forum Muzyki, CD Accord

Wykonawca: Zbigniew Pilch - skrzypce

Opis:

W XVIII wieku możemy zaobserwować gruntowny i radykalny proces przemian społecznych, kulturowych i politycznych. Pokrótce można je określić jako próbę uniezależnienia się myśli naukowej, społecznej, artystycznej od przez wieki ugruntowanych mecenatów, takich jak kościół czy dwór arystokratyczny bądź królewski. Nie dokonując żadnej oceny tego procesu, można stwierdzić, że te społeczne przemiany doprowadziły do rewolucji francuskiej i pierwszego w historii Europy nowożytnej obalenia ustanowionych porządków społecznych. Myśl naukowa zaowocowała wielkimi wynalazkami, takimi jak np. ujarzmienie pary, które w konsekwencji doprowadziły do ogromnych zmian na gruncie migracji ludności, rozwoju przemysłu i, co być może najbardziej znamienne w XIX wieku, szybkości sposobu poruszania się dzięki wykorzystaniu kolei żelaznej.
Artyści osiemnastowieczni, ubrani przez większą część tego stulecia w służebne liberie, jak Bach, Haydn czy Mozart, pod koniec stulecia poczęli podejmować wysiłki w kierunku emancypacji artysty (można to zaobserwować w dużej mierze np. u Beethovena). Doprowadziło to w następnym stuleciu do powszechnego traktowania artysty jako wysłannika bogów.
Oświecony wirtuoz to próba ukazania artysty wykonawcy, który w II połowie XVIII wieku zaczyna się emancypować – zrywa ze stereotypem służebnej roli muzyka, ewoluując w stronę artysty niezależnego. Jest to idea skrzypka wirtuoza solisty.
Repertuar jest swoistym przekrojem stylistycznych tendencji Europy epoki oświecenia. Kompozytorami są wielcy skrzypkowie tworzący w całej Europie. Tak bowiem Ivan Chandoszkin działał w Petersburgu, Johan Helmich Roman – w Sztokholmie, Friedrich Wilhelm Rust – w Niemczech, Federigo Fiorillo i Niccolò Paganini – we Włoszech. Mamy więc spektrum muzyki II połowy XVIII wieku, która mimo indywidualnych różnic stylistycznych u poszczególnych kompozytorów jawi się nam jako musica universalis Europy Oświeconej.
Nagranie zostało dokonane na instrumencie historycznym, opatrzonym jelitowymi strunami. Wykorzystywany smyczek jest wierną kopią smyczka z przełomu XVIII i XIX wieku. Interpretacja utworów oprze się w jak największym stopniu na przekazach dotyczących i zasad wykonawczych, a także zastosowania artykulacji i palcowania adekwatnych do praktyk z II połowy XVIII w.

Zbigniew Pilch

Zobacz również

Wszystkie wydarzenia
Szczegóły wydarzenia

Pixar In Concert. 100-lecie Disneya

Radosław Labahua / NFM Filharmonia Wrocławska
NFM, Sala Główna
Szczegóły wydarzenia

Pixar In Concert. 100-lecie Disneya

Radosław Labahua / NFM Filharmonia Wrocławska
NFM, Sala Główna
Szczegóły wydarzenia
Kolja Blacher / fot. archiwum artysty

Platońska Uczta

Kolja Blacher / NFM Orkiestra Leopoldinum
NFM, Sala Czerwona
Szczegóły wydarzenia

Świąteczny salonik

Muzyczne poranki dla maluchów
NFM, Sala Czarna
Szczegóły wydarzenia

Pixar In Concert. 100-lecie Disneya

Radosław Labahua / NFM Filharmonia Wrocławska
NFM, Sala Główna
Szczegóły wydarzenia

Świąteczny salonik

Muzyczne poranki dla maluchów
NFM, Sala Czarna
Szczegóły wydarzenia

Świąteczny salonik

Muzyczne poranki dla maluchów
NFM, Sala Czarna
Szczegóły wydarzenia

Świąteczny salonik

Muzyczne poranki dla maluchów
NFM, Sala Czarna
Szczegóły wydarzenia

Niedzielne warsztaty „Pośpiewaj mi mamo, pośpiewaj mi tato”

NFM, Sala Kameralna
Szczegóły wydarzenia

Rodzinne zwiedzanie

NFM, sale koncertowe