?

Pomoc

Masz problem z kontem lub pytanie dotyczace rezerwacji


Telefon: 71 715 97 00

Email: rezerwacje@nfm.wroclaw.pl

WYBIERZ DZIEŃ
WYBÓR TERMINU
PAŹDZIERNIK 2020
Ostatnie miejsca: 8

15października 2020 | czwartek
godzina 19:00

NFM, Sala Czerwona

Taniec wiedźmy

Ostatnie miejsca: 27

22października 2020 | czwartek
godzina 19:00

NFM, Sala Kameralna

My Favorite Things

GRUDZIEŃ 2020

03grudnia 2020 | czwartek
godzina 19:00

NFM, Sala Czerwona

Wajnberg Trio

06grudnia 2020 | niedziela
godzina 18:00

NFM, Sala Czerwona

Canticum canticorum

10grudnia 2020 | czwartek
godzina 19:00

NFM, Sala Czerwona

Podróż do Portugalii

13grudnia 2020 | niedziela
godzina 18:00

NFM, Sala Czerwona

Souvenir de Florence

17grudnia 2020 | czwartek
godzina 19:00

NFM, Sala Czerwona

Negatyw

Projekt "Wdrożenie e-usługi w Narodowym Forum Muzyki" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.