?

Pomoc

Masz problem z kontem lub pytanie dotyczace rezerwacji


Telefon: 71 715 97 00

Email: rezerwacje@nfm.wroclaw.pl

WYBIERZ DZIEŃ
WYBÓR TERMINU
PAŹDZIERNIK 2020

03października 2020 | sobota
godzina 18:00

Sala Główna

Muzyka nocy

SPRZEDAŻ WKRÓTCE
LISTOPAD 2020

07listopada 2020 | sobota
godzina 18:00

Sala Główna

Trzy pokolenia

SPRZEDAŻ WKRÓTCE

28listopada 2020 | sobota
godzina 18:00

Sala Główna

Serenata notturna

SPRZEDAŻ WKRÓTCE

Projekt "Wdrożenie e-usługi w Narodowym Forum Muzyki" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.