?

Pomoc

Masz problem z kontem lub pytanie dotyczace rezerwacji


Telefon: 71 715 97 00

Email: rezerwacje@nfm.wroclaw.pl

23października 2021 | sobota
godzina 18:00

Sala Czerwona

Apollo i muzy

Ostatnie miejsca: 20

24października 2021 | niedziela
godzina 10:00

Sala Czarna

Zabawkowe grajki

Ostatnie miejsca: 29

24października 2021 | niedziela
godzina 11:00

Sala Czarna

Zabawkowe grajki

Ostatnie miejsca: 43

24października 2021 | niedziela
godzina 12:00

Sala Czarna

Zabawkowe grajki

24października 2021 | niedziela
godzina 15:00

Sala Główna

Koncert Galowy Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk"

Projekt "Wdrożenie e-usługi w Narodowym Forum Muzyki" współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.